“ Ik dicht niet en ik ben geen natuurvriend en geen anarchist. Ik ben Goddank heelemaal niks. ”

Nescio

De Uitvreter